Finansiell information

För närvarande har RegionInvest 7 bolag i portföljen. Investerat kapital är ca 12 Mkr och investeringar i respektive bolag uppgår till 0,5 – 5 MSEK. Den totala kapitalbasen uppgår till 20 Mkr.

Comai

Comai AB utvecklar appar som hjälp-medel till personer med kognitiva funktionsned-sättningar. Comai levererar produkter och tjänster till landsting, arbetsförmedlingar och kommuner. Bolaget grundades år 2005.

Moving floor

I dagens lantbruk hålls djur mestadels inomhus. För att försöka efterlikna naturen gör vi golven rörliga! Moving Floor Concept är ett system som utvecklats för att främja djurhälsa, arbetsmiljö och yttre miljöpåverkan.