Ownpower

Ownpower Sweden AB investerar i projektering för vindkraftanläggningar samt direkt och indirekt i driftsatta vindkraftverk. Ownpower Sweden AB och dess samarbetspartners verkar för lokalt ägande av vindkraftanläggningar.

Comai

Comai AB utvecklar appar som hjälp-medel till personer med kognitiva funktionsned-sättningar. Comai levererar produkter och tjänster till landsting, arbetsförmedlingar och kommuner. Bolaget grundades år 2005.

Finansiell information

För närvarande har RegionInvest 7 bolag i portföljen. Investerat kapital är ca 12 Mkr och investeringar i respektive bolag uppgår till 0,5 – 5 MSEK. Den totala kapitalbasen uppgår till 20 Mkr.