Finansiell information

För närvarande har RegionInvest 7 bolag i portföljen. Investerat kapital är ca 12 Mkr och investeringar i respektive bolag uppgår till 0,5 – 5 MSEK. Den totala kapitalbasen uppgår till 20 Mkr.

Moving floor

I dagens lantbruk hålls djur mestadels inomhus. För att försöka efterlikna naturen gör vi golven rörliga! Moving Floor Concept är ett system som utvecklats för att främja djurhälsa, arbetsmiljö och yttre miljöpåverkan.

Ownpower

Ownpower Sweden AB investerar i projektering för vindkraftanläggningar samt direkt och indirekt i driftsatta vindkraftverk. Ownpower Sweden AB och dess samarbetspartners verkar för lokalt ägande av vindkraftanläggningar.