Har du ett företag under utveckling på Gotland?
Kontakta oss – kapital och partnerskap kan göra skillnad.

Om RegionInvest

RegionInvest är ett riskkapitalbolag för företag i tidig kommersiell fas eller andra tillväxtskeden. Vi vill bidra till att fler gotländska företag skapas och utvecklas framgångsrikt.

Vi investerar i små och medelstora företag med huvudsaklig verksamhet på Gotland.

 • Utan branschbegränsning
 • Utan krav på ytterligare investerare

Genom att tillföra kapital, kompetens och värdefullt kontaktnät under avgörande utvecklingsfaser påskyndar vi expansion och värdetillväxt i våra portföljbolag.

Hos dig som entreprenör/team vill vi se tydligt tillväxtfokus, rätt kompetens, och planer som visar hur din idé har en lönsam framtid utifrån marknad och bransch.

Några av våra företag

 • BroGas AB

  Omvandlar öns restprodukter och avfall till värdefull energi

 • Wavy AB

  Ett it startup-företag med siktet inställt på Europa.

 • Moving Floor Gotland AB

  Det absolut senaste inom stallinredning som väsentligt förbättrar lönsamheten och djurhälsan.

Genom att tillföra kapital, kompetens och värdefullt kontaktnät under avgörande utvecklingsfaser påskyndar vi expansion och värdetillväxt i våra portföljbolag.

Investeringsramar

Investering 0,2 – 5 Mkr
Totalinvesteringen är beroende av behovet av kapital i företaget, men överstiger efter tilläggsinvesteringar inte 5 Mkr.

Engagemangstid
Vanligtvis 3-7 år

Ägarandel
RegionInvests investeringar görs som minoritetsdelägande, med maximal ägarandel om 49%.

Aktieägaravtal
Spelreglerna fastställs i aktieägaravtal. 

Exit
Exitfrågan skall vara diskuterad och helst även planerad innan investering sker. 

Organisation

Lars Erlandsson
Investeringsansvarig
lars.erlandsson@
telia.com

070 566 31 74

Jan Thiele
janthiele@
hotmail.com

070 821 05 67

Marie Loob
Styrelseordförande
marie.loob@
svenskaspel.se

070 663 90 02

Julius Bengtsson
julius.bengtsson@
scienceparkgotland.se

073 231 79 31

Carina Hammander
carina.hammander@
gotlandsresor.se

070 537 38 15

Kontakta oss för ett möte

Lars Erlandsson mobil:
070-566 31 74

E-post: 
info@regioninvest.se

Adress:
RegionInvest
c/o Lars Erlandsson
Bangårdsgatan 4A,
621 45 Visby

© Copyright - Region Invest